Έλεγχος επωνυμίας & διακριτικού τίτλου

Επιλέξτε νομική μορφή:
Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τις επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους που επιλέξατε σε μια υπόθεση σύστασης που θα δημιουργήσετε

Επωνυμία

Η επωνυμία θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές
Η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες παράγεται αυτόματα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές
Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή το ακρωνύμιο Α.Ε. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Αφού η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή Ι.Κ.Ε. Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Αφού η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή Ε.Π.Ε. Η επωνυμία της ΟΕ σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας ή/και από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή Ο.Ε. Η επωνυμία της ΕΕ σχηματίζεται από τα ονόματα των ομόρρυθμων εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας ή/και από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Αντίθετα, το/α όνομα/τα του/των ετερόρρυθμου/ων εταίρου/ων απαγορεύεται να αποτελέσει/σουν την εταιρική επωνυμία ή να συμπεριληφθεί/φθούν σε αυτή, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων στις συναλλαγές περί της ευθύνης του εταίρου, το όνομα του οποίου θα εμφανίζεται στην επωνυμία. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή Ε.Ε.
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως SOCIETE ANONYME ή S.A. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME ή SINGLE MEMBER S.A. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY ή SINGLE MEMBER P.C. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως PRIVATE COMPANY ή P.C. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY ή SINGLE MEMBER L.L.C. ή SINGLE MEMBER LTD Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως LIMITED LIABILITY COMPANY ή L.L.C. ή LTD Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως GENERAL PARTNERSHIP ή G.P. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως LIMITED PARTNERSHIP ή L.P.
  • {{legalDecl.message}}
Εισάγετε τον κωδικό προδέσμευσης
O κωδικός προδέσμευσης που εισάγατε δεν είναι έγκυρος
O κωδικός προδέσμευσης που εισάγατε είναι έγκυρος
Η επωνυμία θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές
Η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες παράγεται αυτόματα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές

Διακριτικός Τίτλος

O διακριτικός τίτλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές
O διακριτικός τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες παράγεται αυτόματα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές
Ο διακριτικός τίτλος μπορεί να σχηματίζεται τόσο από ελληνικούς όσο και από λατινικούς χαρακτήρες.
Ο Διακριτικός Τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες παράγεται αυτόματα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743
  • {{legalDecl.message}}
Εισάγετε τον κωδικό προδέσμευσης
O κωδικός προδέσμευσης που εισάγατε δεν είναι έγκυρος
O κωδικός προδέσμευσης που εισάγατε είναι έγκυρος

O διακριτικός τίτλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές
O διακριτικός τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες παράγεται αυτόματα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις κάτωθι επιλογές


Δεν βρέθηκαν επιχειρήσεις με παρεμφερείς επωνυμίες / διακριτικούς τίτλους
Επιχειρήσεις με παρεμφερείς επωνυμίες / διακριτικούς τίτλους (εμφανίζονται μέχρι και 50 επιχειρήσεις) Έχει απενεργοποιηθεί ο έλεγχος πλήρους σύμπτωσης λόγω εγγράφου που προσκομίσατε νωρίτερα
Αρ ΓΕΜΗ Επωνυμία/Επωνυμία με Λατινικούς χαρακτήρες/Δ.Τ/Δ.Τ. με Λατινικούς χαρακτήρες Διεύθυνση
{{row.gemi_number}} {{row.co_name}} | {{row.co_name_latin}} | {{row.co_title}} | {{row.co_title_latin}} Πλήρης σύμπτωση! Θα απαιτηθεί έλεγχος από την υπηρεσία ΓΕΜΗ {{row.address}} Αντιστοιχεί στον επιτηδευματία με ΑΦΜ {{row.afm}}